Uluslararası Kılavuz Örnekleri

Klinik uygulama kılavuzları son yıllarda Amerika, Avrupa ve Japonya’dan yayınlanan kılavuzlar olup bunlar ilgili derneklerin web sayfasına bağlantı verilerek ve de yayınlandığı yer duyurularak buradan üyelerinize paylaşılmaktadır. Amaç kanıta dayalı güncel kılavuzların kolon ve rektum cerrahisi ile ilgilenen genel cerrahi uzmanları ile paylaşılmadıdır. Bu kılavuzlar tahmin edileceği gibi sürekli güncellenecek, paylaşılacaktır.

2019 Clinical Practice Guidelines

2018 Clinical Practice Guidelines

2017 Clinical Practice Guidelines

2016 Clinical Practice Guidelines


Bu sayfadaki içerikler https://fascrs.org/healthcare-providers/education/clinical-practice-guidelines sayfasından alınmıştır.