TKRH Dergisi

Dergi

COVID-19 ile Enfekte Bir Hastasının Operasyona İhtiyacı Olduğunda Ne Yapmalıyız: Cerrahi Öncesi, Cerrahi Sırası ve Cerrahi Sonrası Rehberi

ÖZ

Aralık 2019’da Çin’de orta çıkan damlacık ve yakın temas yoluyla yayıldığı bilinen COVİD-19 olarak adlandırılan virüs hastalığı günümüzde pandemiye dönüşmüştür. COVID-19 ile temas etmiş hastaların tümünde enfeksiyonun şiddetli olmadığı ve hatta semptomsuz seyredebileceği de bilinmektedir. Bu kişilerde acil veya elektif cerrahi yapılmasını gerektiren hastalıklar olması durumunda hastayı ve cerrahı koruyacak önlemlerin nasıl alınması gerektiği, ameliyat öncesi hazırlık, perioperatif faz, ve postoperatif bakımın nasıl yapılması gerektiği konusunda henüz fikir birliği oluşmamıştır. Bu çalışmada eldeki veriler ışığında operasyonu zorunlu olan hastalarda cerrahın nasıl davranması gerektiği konusunda bir kılavuz hazırlanması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, carona SARS-CoV-2, ameliyat kuralları

What to Do When A Patient Infected With COVID-19 Needs An Operation: A Pre-surgery, Peri-surgery and Post-surgery Guide

ABSTRACT

The virus, called COVID-19, which has emerged in China in December 2019, has been known to spread through droplets and close contact, and has evolved into a pandemic today. It is also known that in all patients who have come into contact with COVID-19, the infection is not severe and may even occur without symptoms. There is no consensus yet on how to take measures to protect the patient and the surgeon in case of diseases requiring urgent or elective surgery, and how preoperative preparation, perioperative phase, and postoperative care should be performed. The aim of this study was to prepare a guide on how the surgeon should behave in patients whose operation is mandatory in light of the available data.

Keywords: COVID-19, carona SARS-CoV-2, surgery guidelines

Erdinç Kamer*, Tahsin Çolak**

*İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, İzmir, Turkey
**Mersin University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Mersin, Turkey

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği’nin resmi dergisidir. Bu dernek; ince barsak, kolon, rektum, anüs ve pelvik taban hastalıkları gibi hastalıkların yönetimi ile ilişkili epidemiyoloijk patolojik, tanısal ve tedavi edici çalışmalar yapar. Derneğimiz 1991’de kurulmuştur. Çeşitli zorluklar nedeniyle geçici aksaklıklar olsa da Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2007’den bu yana aralıksız olarak basılmaktadır ve 3 ayda bir olmak üzere (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) basılı dergi ve elektronik olarak (http://www.turkishjcrd.com/) yayımlanır.

HEMEN OKU

Derginin hedef kitlesini; cerrahlar, patologlar, onkologlar, gastroenterologlar ve kolorektal hastalarına hizmet veren profesyoneller oluşturur. Derginin amacı; uluslararası düzeyde en yüksek bilimsel ve klinik değeri olan orijinal çalışmaları yayınlamaktır. Bunlara ek olarak derleme (review) makaleleri, olgu sunumları, teknik notlar, editöre mektuplar, editöryal yorumlar, eğitim yazıları ve kongre/toplantı duyuruları yer almaktadır.

Derginin Türkçe eski adı; Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi ve İngilizce eski adı; Journal of Diseases of the Colon and Rectum’dur.

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM, Directory of Open Access Journals (DOAJ), British Library, ProQuest, Root Indexing, IdealOnline, EBSCO, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, Türk Atıf Dizini, Hinari, GOALI, ARDI, OARE, AGORA, J-GATE, EuroPub ve TürkMedline'de indekslenmektedir.

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan; bağımsız, hakemli, uluslararası bir dergidir. Eserler, hem hakemler hem de otörler tarafından “çift kör hakem denetimi (peer review)” yöntemi ile değerlendirilir. Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi’nin Editör Kurulu, World Association of Medical Editors (WAME) politikalarına bağlı olarak yürütülmektedir. Bu dergi, Uluslararası Tıp Dergisi Editörler Komitesi (NEJM 1997;336:309-315, updated 2001) tarafından bildirilen, biyomedikal dergilere gönderilen makalelerin uyması gereken standartlara uygunluk göstermektedir.