Temel Konular

Temel konular iki yılda bir düzenlenen kongrelerimizin ilk gününde yer alan kolon ve rektum hastalıklarının temelini oluşturan konular ile ilgili konunun uzmanları tarafından güncellenmiş bilgileri içermektedir. Kolorektal cerrahi konusu ile ilgilenen genel cerrahi uzmanlarının bilgilerinin yenilenmesi, konu ile ilgili girecekleri sınavlarda yardımcı olması amaçlanmıştır.

2019

Crohn Hastalarında postoperatif profilaksi yapılmalı mı? İsmail Cem Eray

İltihabi barsak hastalıklarında displazi sorunu? Kime, ne zaman cerrahi? Volkan Özben

Anal fissürde ameliyat, tedavi algoritmasının neresinde? Onur Bayraktar

Küçük görünen ama büyük sorunlar: Poşitis, “Cuffitis”, Poş disfonksiyonu, İrritabl Poş Sendromu Nuri Okkabaz

Pruritus Ani: Pratik çözümü var mı? Volkan Tümay

Hidradenitis süppürativa tedavisi mümkün mü? Fatih Yaşar

Endometriozis: Kolorektal cerrah ne yapabilir? Özgen Işık

Kolorektal kanser materyaline ait patoloji sonuç raporu neleri içermeli? Nasıl yorumlanmalı? Mustafa Ateş

Rektal NET-GIST için yenilikler var mı? Emre Sivrikoz

Anal melanoma ve rektal lenfoma için tedavi nasıl planlanmalı? Wafi Attaallah

IPAA sonrası poş içerisinde kanser gelişti? Ne yapmalı Erman Aytaç

Her (rekto) sigmoid kanser aynı şekilde mi tedavi edilmeli? Cihangir Akyol

Perianal fistül hattında kanser var, tedavi nasıl planlanmalı? Neriman Şengül

Asemptomatik, unrezektabl metastatik kolorektal kanser için primer tümör rezeksiyonu ne zaman yapılmalı? Ahmet Rencüzoğulları

Kolon kanserinin cerrahi acillerinde yönetimi nasıl olmalı? Fatma Ayça Gültekin

2017

Toksik Kolitte Tedavi? Erman Aytaç

Kolorektal Cerrahide Tromboz Profilaksisi. Antiagregan / Antikoagülan Kullanan Hastalarda Güvenli Cerrahi İlkeleri Murat Aksoy

Divertiküler Hastalık. Cerrahi Ne Zaman ve Nasıl? Cemil Çalışkan

Pruritus Ani. Çözüm Bulundu mu? Hovsep Hazar

Alt GİS Kanamaları Çiğdem Arslan

Soliter Rektal Ülser Sendromu Hayrullah Derici

Parastomal Fıtık Onarımı Aras Emre Canda

Akut Apandisitte Yeni Bir Şey Var mı? İlknur Erenler Bayraktar

Kolorektal Kanser Patolojisi: Mikroskobun Altında Her Adenokanser Aynı mı? Yersu Kapran

Kolorektal Kanserde Evrelemede Sık Yapılan Hatalar Cem Balcı

Tarama. Kolonoskopiden Kaçış Mümkün mü? Fahrettin Acar

Rektum Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Seçenekleri Esra Kaytan Sağlam

Kolorektal Kanserde Moleküler Belirteçlerin Bugünü ve Yarını Yersu Kapran

Kolorektal Kanserde Ameliyat Sonrası Takip Nasıl Olmalı? Volkan Tümay