Kitaplar

TKRCD yönetim kurulları düzenli olarak her YK döneminde bir kitap çıkarmayı hedeflemektedir. Bu amaçla kuruluşumuzdan itibaren birçok kitap yazılarak üyelerimiz ile ücretsiz olarak paylaşılmıştır. Kitaplar Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nin (TKRCD) resmi ders kitabıdır ve kanıta dayalı uygulamaların ilkelerine uymaktadır.

Temel ve komplike hastaları tedavi eden kolorektal cerrahlar tarafından kullanılan stratejik değerlendirme, özel yaklaşımlar ve ayrıntılı yönetim tekniklerini kapsayan kitaplar konunun uzmanları tarafından özenle yazılmıştır. Kitapların formatı hem bir “nasıl yapılır” el kitabı hem de okuyucuların önerilen tedavi stratejisinin arkasındaki düşünce sürecini anlamasını sağlayan algoritma tabanlı bir kılavuz sunmaktadır.