Eğitici Videolar

Kolon, rektum ve anüs ile ilgili hastalıkların tedavisi ile ilgili konunun uzmanları tarafından kongre ve sempozyumlarda sunulan videolar yüksek kalitede bu platformda paylaşılmaktadır. TKRCD üyelerimize ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu eğitici videoları faydalı bulmanızı umuyoruz.

  • Anorektal Girişimler
  • Diğer Girişimler
  • Laparoskopik Girişimler
  • Transabdominal Girişimler

Anorektal Girişimler

Tartışma


Kasım 2019

Anal darlık - Cerrahi yaklaşımlar


Kasım 2019
Mustafa Korkut

Sorunlu vakalar: Gebelik – Laktasyon/ Antikoagülan alan hasta / Nötropenik hasta


Kasım 2019
Neriman Şengül

Acil durumlar ve tromboze hemoroide yaklaşım?


Kasım 2019
Serdar Yüceyar

Hemoroide eşlik eden fissür veya fistül olması durumunda ne yapalım? Tedavi?


Kasım 2019
Özgen Işık

Hemoroidektomi üçlemesi (Klasik – Harmonic – Ligasure)


Kasım 2019
Tahsin Çolak

Stapler hemoroidopeksi


Kasım 2019
Abdullah Zorluoğlu

Doppler dearterializasyon ve rektoanal mukopeksi


Kasım 2019
Tunç Yaltı

Skleroterapi – İnfrared fotokoagulasyon – Lazer – EVAC – Band ligasyonu


Kasım 2019
Bülent Menteş

Pilonidal Sinüs Cerrahisi Eksizyon ve Primer Tamir

Pilonidal Sinüs Cerrahisi Eksizyon ve Primer Tamir
Aralık 2014

Transsfinkterik Fistüllerde Fistülotomi Sfinkter Onarımı İlerletici Rectal Flep

Transsfinkterik Fistüllerde Fistülotomi Sfinkter Onarımı İlerletici Rectal Flep
Aralık 2014

Anal Stenozda Tek Taraflı İlerletme (Diamond) Flebi Onarımı

Anal Stenoz
Kasım 2013

Anal Stenozda Unilateral Diamon Advancement Flep Cerrahisi


Kasım 2013

Delorme Prosedürü

Rektal Prolapsus
Haziran 2013

Altemeier Ameliyatı

Rektal Prolapsus
Haziran 2013

Ano-Kutanöz Flep Uygulaması

Anal Fistül
Haziran 2013

Ano-Kutanöz V-Y Flep Uygulaması

Anal Fissür
Haziran 2013

Sfinkteroplasti ile Fistül Onarımı

Rekto-Vajinal Fistül
Haziran 2013

Seton Uygulaması

Kompleks Perianal Fistül
Haziran 2013

Delorme Prosedürü

Rektal Prolapsus
Haziran 2013

DG-HAL (Doppler Guided Haehomorrohoidal Artery Ligation)

Hemoroid (Garde 3)
Haziran 2013

Overlapping Sfinkter Tamiri

Fekal İnkontinans
Haziran 2013

Elastik Seton Uygulaması

Anal Fistül
Haziran 2013

LIFT (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract)

Anal Fistül
Haziran 2013

Gate Keeper Uygulaması

Fekal İnkontinans
Haziran 2013

Spazm Kontrollü Lateral İnternal Sfinkterotomi

Anal fissür
Haziran 2013

Lazer Ablasyon Tedavisi

Anal Fistül
Haziran 2013

LIFT (Ligation of Intersphyncteric Fistula Tract)

Anal Fistül
Haziran 2013

Kapalı LİS (Lateral İnternal Sfinkterotomi)

Anal Fissür
Haziran 2013

Longo (PPH Stapler Uygulaması)

Hemoroid (Grade 3)
Haziran 2013

Grasilis felebi ile onarım

Nüks rektovajinal fistül
Haziran 2013

Elastik Kesici Seton Uygulaması

Anal Fistül
Haziran 2013

Perianal Apse Drenajı

Perianal Apse
Haziran 2013

STARR (Stapled Transanal Resection of the Rectum)

Rektosel
Haziran 2013

Transperineal PGA mesh ile onarım

Rektosel
Haziran 2013

Vajinal ilerletme flebi

Rektovajinal fistül
Haziran 2013

Tek Port Yardımıyla Transanal Mukozal Rezeksiyon

Polip (Karsinoma İnsitu)
Haziran 2013

LIFT (Ligation of intersphincteric fistula tract) Prosedürü

Yüksek Transsfinkterik Fistül
Nisan 2013

Stapler Hemoroidopeksi

İnternal hemoroid + prolapsus ani : Stapler hemoroidopeksi
Aralık 2012

Lateral İnternal Sifinkterotomi

Anal Fissur
Şubat 2010

Diğer Girişimler

Kadavrada Sağ Kolon Diseksiyonu

Örnek Sağ Kolon Diseksiyon Videosu
Eylül 2015

I. KOLOREKTAL ve PELVİK CERRAHİ KADAVRA KURSU

I. KOLOREKTAL ve PELVİK CERRAHİ KADAVRA KURSU
Ağustos 2015

Stoma yeri işaretleme

stoma yeri işaretleme
Haziran 2013

Santral Venöz Port Katater Takılması

Santral Venöz Port Katater Takılması
Haziran 2013
SERHAT OSMAN GÜNER

Komplet Mezokolik Eksizyonun Patolojik Değerlendirilmesi

Komplet Mezokolik Eksizyonun Patolojik Değerlendirilmesi
Mayıs 2012
OKTAR ASOĞLU

Laparoskopik Girişimler

Minimal invaziv cerrahi restoratif proktokolektomi


Kasım 2019
Bilgi Baca

Minimal invaziv cerrahi transvers kolon cerrahisi


Kasım 2019
Feza Karakayalı

Minimal invaziv cerrahi TME


Kasım 2019
Gökhan Çipe

Minimal invaziv cerrahi KME


Kasım 2019
Emre Canda

Laparoskopik Sağ Hemikolektomi

Sağ Kolon Tümörü
Kasım 2013

Laparoskopik Proktokolektomi

Familyal Adenamatöz Polipoziskoli
Ekim 2013

Laparoskopik Retrorektal Kitle Ekstirpasyonu

Retrorektal Kitle
Haziran 2013

Laparoskopik Anterior Rezeksiyon

Divertikülit
Ocak 2013

Laparoskopik Proktokolektomi

Ülseratif Kolit
Haziran 2012

Komplet Mezokolik Eksizyon (Sol Kolon)

Splenik Fleksura Tümörü
Mayıs 2012

SILS Rektopeksi

Total Rektal Prolapsus
Ocak 2012

Laparoskopik Promonto Fiksasyon

Perineal Desensus (Sistosel Grade 4 Rektosel Grade 2-3)
Eylül 2011

Transabdominal Girişimler

İleostomi Kapatılması

İleostomi
Haziran 2013

İntersfinkterik Rezeksiyon

Rektum Kanseri
Haziran 2013

Kraske Ameliyatı

Retrorektal Kitle
Haziran 2013

Preperitoneal Katater Analjezisi

Ameliyat sonrası ağrı yönetimi
Haziran 2013