Kurslar

Komplet Mezokolik Eksizyon Kursları
Workshop (Hemoroid)
Pelvik Taban Hastalıkları Kursları
Sitoredüktif Cerrahi - Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursları