Eğitim

TKRCD’nin düzenlediği kurslar, sempozyum, kongre ve webinar duyuruları ve içerikleri bu bölümde paylaşılarak, üyelerimizin ve kolon, rektum ve anal bölge hastalıklarına ilgi duyan cerrahi uzmanlarının güncel kalması amaçlanmıştır. TKRCD iki yılda bir düzenli olarak Mayıs ayında Ulusal Kolorektal Kongresi düzenlemekte, bu kongrenin olmadığı yıllarda bahar ve güz sempozyumları yapmaktadır. Kurslar tüm yıl boyunca hemen hemen her ay düzenli olarak yapılmakta, “Selim Anorektal Hastalıklar Kursları, Anorektal Fizyoloji Kursları, Pelvik Taban Hastalıkları Kursları, Temel Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursları, Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursları, Komplet Mezokolik Eksizyon Kursları, EBSQ Hazırlık Kursları, Robotik Cerrahi Kursları, Obstetrik Anal Sfinkter Hasarı kursu, Kadavra Kursu, Rektum Kanserinde Güncel Tedaviler, Peritoneal Karsinomatozis Kursu, Nütrisyon ve İnfeksiyon Okulu, Sitoredüktif Cerrahi - Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursları, İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Kursları, Workshoplar” adı altında düzenlenmekte, konu ile ilgilenen genel cerrahi uzmanlarına ulaşılmaktadır.

Webinar yayınları da konunun uzmanları ile güncel konular canlı yayında tartışılmakta üyelerle bilgi alışverişlerinde bulunulmaktadır.

Eğitim alt başlığındaki konular ile ilgili programlara, sunumlara ve videolara bu platformdan üyelik girişi ile ulaşabilirsiniz.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yönetim Kurulu