Yönetim Kurulu

  • Güncel Yönetim Kurulu
  • Önceki Yönetim Kurulları

Prof. Dr. Selman Sökmen
Başkan


Prof. Dr. Uğur Sungurtekin
Genel Sekreter

1983 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Sungurtekin aynı üniversitenin Genel Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlığını 1990 yılında tamamladı. 1994 yılında akademik hayatına Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında başladı. Halen öğretim üyesi olarak aynı klinikte çalışmalarına devam etmektedir. Dr. Sungurtekin 2007 yılında Malta’da EBSQ-C sınavını başarı ile vererek EBSQ unvanını almaya hak kazanmıştır.


Prof. Dr. Emre Balık
Sayman

Prof. Dr. Emre Balık 1973 yılında Gaziantep’de doğdu. 1991 yılında Gaziantep Anadolu Lisesinden, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakütesinden mezun oldu. Genel cerrahi uzmanlık eğitimini 1997 - 2002 yılları arasında yine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tamamladı.

2004-2005 yılları arasında Columbia Üniversitesi, Tıp Fakültesi kolorektal cerrahi bölümünde minimal invaziv cerrahi alanında çalışmalarda bulundu. 2002 -2010 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmış olup 2010 yılında doçentlik ünvanını almıştır.

2013 yılında Avrupa Koloproktoloji yeterlilik sınavını geçmiştir. Ağustos 2014’e kadar İstanbul Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Emre Balık Ağustos 2014 itibariyle Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayalı
Üye

1973 yılında Niğde’de dünyaya gelen Feza Karakayalı, 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Genel Cerrahi eğitimini 1997-2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2010 yılında Cleveland Klinik Kolorektal Cerrahi Bölümünde Minimal İnvaziv Kolorektal Cerrahi ve Pelvik Taban Hastalıkları konusunda eğitim aldı. 2004-2014 yılları arasında Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev aldı. 2010 yılında Genel Cerrahi alanında Doçent, 2015 yılında ise Genel Cerrahi alanında Profesör unvanı aldı. Eylül 2014’ten itibaren Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.


Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu 
Uluslararası İlişkiler Sorumlusu


Prof.Dr. Tahsin Çolak
Dergi Sorumlusu

Prof.Dr. Tahsin Çolak , lisans eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde , ihtisas eğitimini ise İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi bölümünde tamamlamıştır. Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD.'da görevini sürdürmektedir.


Prof.Dr. Mustafa Öncel
Kurs Sorumlusu

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel cerrahi ihtisasını 1995-1999 yılları arasında tamamladı. Cleveland Clinic, (Ohio, ABD) Kolorektal Cerrahi Bölümünde 1999-2002 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Aynı merkezde 2002 yılında ‘En iyi araştırma görevlisi -the best research fellow’ ödülünü kazandı.

2002 yılında genel cerrahi, ama özellikle halen devam etmekte olduğu kalın bağırsak, kanser ve minimal invaziv cerrahi alanlarında çalışmaya başladı . 2004 yılında doçent, 2009 yılında profesör ünvanlarını kazandı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2004-2012 yılları arasında klinik şefi sonrasında da eğitim ve idari sorumlu olarak görev yaptı. TC Sağlık Bakanlığı tarafından 2007 yılında Onkolojik Cerrahi alanında sertifikalandırıldı. Avrupa Koloproktoloji Board’u tarafından düzenlenen sınavı başararak 2007 yılında Kolorektal Cerrah olarak sertifikalandı.

Devlet memurluğu hizmetinden istifa ederek 2012 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD başkanı olarak göreve başladı. 2016 yılında Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği yönetim kuruluna seçildi ve organizasyon bünyesinde kolorektal cerrahi bilgisinin yaygınlaştırılması için projeler yürüttü. Ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda 70’ten fazla klinik, preklinik makaleler kaleme aldı.

Çeşitli kongre ve kurslarda 40’dan fazla bildiri ve sunu yaptı. European Society of Coloproctology, American Society of Colon and Rectal Surgeons and Eurasia Coloproctology Technologies Association (kurucu üye) gibi uluslararası derneğin üyeliğinde bulundu. Toplumsal sağlık düzeyine katkıları nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşları tarafından ödüllendirildi. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Medipol Mega Üniversite Hastanesinde Genel Cerrahi bölüm başkanı olarak kanser cerrahisi, kalın bağırsak ve makat hastalıkları tedavisi ile laparoskopik cerrahi alanlarında hizmet vermektedir.


Prof.Dr. Sümer Yamaner
Üye

İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olmuş ve 1987'de aynı fakültenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1992 yılında Genel Cerrahi Uzmanı unvanını almış, bir süre kliniğinde gönüllü olarak çalışmaya devam etmiş, 1993 yılında askerlik hizmetini takiben Temmuz 1993'de Rize Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezi'nde zorunlu hizmete başlamıştır.

1995 yılında  İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'na uzman hekim olarak dönmüş ve mesleki kariyerini burada sürdürmüştür. 1998 yılında Genel Cerrahi Doçenti,  2004 yılında da Genel Cerrahi Profesörü unvanlarını almıştır. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzman olarak çalışmaya başladığından itibaren sadece gastrointestinal ve kolorektal cerrahi ile ilgilenmiş, gastrointestinal sistem endoskopisi ve laparoskopik cerrahi üzerinde yoğunlaşmıştır. Dr. Yamaner, halen İstanbul Florence Nightingale hastanelerinde genel cerrah olarak çalışmaktadır.


Prof.Dr. Sezai Leventoğlu
Web Sosyal Medya Sorumlusu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Sezai Leventoğlu, yine aynı üniversitenin Genel Cerrahi Alanından uzmanlığını almıştır. Prof. Dr. Sezai Leventoğlu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2007 de Amerika Birleşik Devletlerinde, Columbia University-New York Presbyterian Hospital, Colon and Rectal Surgery bölümünde Laparoskopik Kolorektal Cerrahi alanında çalıştı.

Dr. Leventoğlu Stomaterapi Ünitesi, Proktoloji Ünitesi, Anorektal Nörofizyoloji Ünitesi gibi ünitelerin konsültanlığını yürütmektedir. Prof. Leventoğlu Dönem IV İngilizce ve Türkçe tıp öğrencilerine “Kolorektal ve pelvik taban cerrahi anatomisi” “Anorektal bölgenin selim hastalıkları”, “Prekanseröz kolonik lezyonlar” ve “Pelvik Taban Hastalıkları” derslerini anlatmaktadır.

Türk Cerrahi Derneği tarafından 2008 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğine yönlendirilen genel cerrahlara kolonoskopi-endoskopi sertifikasyonunda eğitmen olarak yer almaktadır. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneğinin resmi yayın organı olan Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisinde ve de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayını olan Gazi Medical Journal’da editör yardımcısı olarak çalışmaktadır.


Selen Tosmak
Dernek Sekreteri
[email protected]

Selen Tosmak 1978 yılında İstanbul’da doğdu. 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesinden mezun olduktan sonra Can Beden Avukatlık bürosunda 13 sene ön muhasebe ve asistanlık görevlerinde bulundu. 2019 Ekim ayından itibariyle Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneğinde asistan olarak görev yapmaktadır.

MEVCUTTAN KURULUŞUMUZA KADAR DERNEĞİMİZİN YÖNETİM KURULLARI LİSTESİ

15. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Selman Sökmen (Başkan)
Prof. Dr. Uğur Sungurtekin (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Emre Balık (Sayman)
Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayalı
Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu
Prof. Dr. Tahsin Çolak
Prof. Dr. Mustafa Öncel
Prof. Dr. Sümer Yamaner
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu

17 Ocak 2016'da yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

14. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Selman Sökmen (Başkan)
Prof. Dr. Türker Bulut (2. Başkan)
Prof. Dr. Uğur Sungurtekin (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Sümer Yamaner (Sayman)
Prof. Dr. Ayhan Kuzu
Prof. Dr. Oktar Asoğlu
Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu
Prof. Dr. Tahsin Çolak
Prof. Dr. Mustafa Öncel

18 Ocak 2014'te yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

13.      YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İ.Ethem Geçim (Başkan)
Prof. Dr. Ömer Alabaz (2. Başkan)
Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Sümer Yamaner (Sayman)
Prof. Dr. Uğur Sungurtekin
Prof. Dr. Türker Bulut
Prof. Dr. Selman Sökmen
Prof. Dr. Ayhan Kuzu
Prof. Dr. Oktar Asoğlu

2014 Temmuz ayında

Prof. Dr. Ömer Alabaz
Yönetim Kurulundan ayrılmıştır.

Yerine;

Prof. Dr. Tahsin Çolak yedek üyelikten asil üyeliğe atanmıştır.

Prof. Dr. Türker Bulut 2. Başkan seçilmiştir.Ocak 2018'de yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

28 Ocak 2012'da yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

12.      YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Dursun Buğra (Başkan)
Prof. Dr. Ömer Alabaz (2. Başkan)
Prof. Dr. Oktar Asoğlu (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Tarık Akçal (Sayman)
Prof. Dr. Adil Baykan
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu 
Prof. Dr. İ. Ethem Geçim 
Prof. Dr. Selman Sökmen
Prof. Dr. Uğur Sungurtekin

Ocak 2010'da yapılan Genel Kurulda aynı Yönetim Kurulu seçilmiştir.

11. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Adil Baykan (Başkan)
Prof. Dr. Mehmet Füzün (2. Başkan)
Prof. Dr. Dursun Buğra (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Tarık Akçal (Sayman)
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu
Prof. Dr. Ömer Alabaz
Prof. Dr. Cem Terzi
Prof. Dr. Ethem Geçim
Prof. Dr. Bülent Menteş

2007 Aralık ayı Genel Kurulunda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

10.      YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Adil Baykan (Başkan)
Prof. Dr. Mehmet Füzün (2. Başkan)
Prof. Dr. Dursun Buğra (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Tarık Akçal (Sayman)
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu
Prof. Dr. Ömer Alabaz
Prof. Dr. Cem Terzi
Prof. Dr. Ethem Geçim
Prof. Dr. Bülent Menteş

Aralık 2005’te yapılan Genel Kurulda aynı Yönetim Kurulu seçilmiştir.

9.      YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Başkan)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (2. Başkan)
Prof. Dr. Ergun Erdoğan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Adil Baykan (Üye)
Prof. Dr. Mehmet Füzün (Üye)
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu (Üye)
Prof. Dr. Dursun Buğra (Üye)

10.12.2003’te yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

8.      YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Başkan)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (2. Başkan)
Prof. Dr. Ergun Erdoğan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Adil Baykan (Üye)
Prof. Dr. Mehmet Füzün (Üye)
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu (Üye)
Prof. Dr. Dursun Buğra (Üye)

2007 Mayıs ayında

Prof. Dr. Adil Baykan
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Prof. Dr. Dursun Buğra
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu, istifa ederek Yönetim Kurulundan ayrılmışlardır.

Yerlerine;

Prof. Dr. Türker Bulut
Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu
Prof. Dr. Salih Pekmezci
Doç. Dr. Kemal Memişoğlu, yedek üyelikten asil üyeliğe atanmışlardır.

20.12.2001’de yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

7.      YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Başkan)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (2. Başkan)
Prof. Dr. Ergun Erdoğan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Adil Baykan (Üye)
Prof. Dr. Yılmaz Büyükuncu (Üye)
Prof. Dr. Mehmet Füzün (Üye)
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu (Üye)

14.12.1999’da yapılan Olağan Genel Kurulda aynı Yönetim Kurulu seçilerek görevlendirilmiştir.

6.      YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu  (Başkan)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (2. Başkan)
Prof. Dr. Ergun Erdoğan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Rıfat Yalın (Üye)
Prof. Dr. Adil Baykan (Üye)
Prof. Dr. Ali Akyüz (Üye)
Doç. Dr. Faik Çelik (Üye)

30.12.1997’de yapılan Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliği 9’a çıkarılmış ve Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturuşmuştur.

5.      YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu  (Başkan)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (2. Başkan)
Doç. Dr. Ergun Erdoğan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Rıfat Yalın (Üye)
Prof. Dr. Adil Baykan (Üye)
Prof. Dr. Ali Akyüz (Üye)
Doç. Dr. Faik Çelik (Üye)

13.12.1995’te yapılan Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

4.      YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Başkan)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (2. Başkan)
Doç. Dr. Ergun Erdoğan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Rıfat Yalın (Üye)
Prof. Dr. Adil Baykan (Üye)
Doç. Dr. Faik Çelik (Üye)

23.12.1993’te yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

3.      YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu (Başkan)
Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu (2. Başkan)
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (Üye)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Doç. Dr. Servet Rüştü Karahan (Üye)
Prof. Dr. Rıfat Yalın (Üye)

Dernek Başkanımız Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu’nun vefatı ile geçici Yönetim Kurulu oluşturulmuş ve Başkanlığa Kemal Alemdaroğlu, boşalan üyeliğe ise 1. Yedek Doç. Dr. Ergun Erdoğan atanmıştır.

24.04.1991’de yapılan 2. Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu, başkan dahil 8 kişiye çıkarılarak aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

2.      YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu (Başkan)
Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu (2. Başkan)
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (Üye)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Ali Akyüz (Üye)
Prof. Dr. Rıfat Yalın (Üye)

Dernek Yönetim Kurulu, Derneğimizin Kurucular Kurulu tarafından 31.08.1990 tarihinde 1 No’lu kararla aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

1.      YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu (Başkan)
Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu (2. Başkan)
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Genel sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (Üye)
Prof. Dr. Ali Akyüz (Üye)