XVII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  • 9 Nisan 2019 - 13 Nisan 2019